Kwestionariusz doboru urządzeń

W celu prawidłowego doboru urządzeń stacji uzdatniania wody bądź systemu filtrującego prosimy Państwa o wpisanie wyników badania wody w tabelekę oraz o odpowiedzi na kilka pytań, które to pomogą prawidłowo dobrać stację uzdatniania wody. Po wypełnieniu formularza wystarczy kliknąć "wyślij".

Fizykochemiczne badanie wody


Oznaczenie

Jednostka miary

Wynik badania

norma RP Rozp. Min. Zdrowia i OS z dn. 19.11.2002r.
Mętność
mg/dm³
1
Barwa

mgPt/dm³

15
Zapach
-

akceptowalny
Odczyn
pH

6,5 - 9,5
Twardość ogólna
mgCaCO3/dm³

60 - 500
Utlenialność

mgO2/dm³
5,0
Jon amonowy NH4
mg/dm³

0,5
Azotyny

mgNO2/dm³

0,5
Azotany
mgNO3/dm³

50,0
Chlorki

mgCl/dm³

250,0
Żelazo ogólne
µg/dm³
200
Mangan

µg/dm³

50
Chlor wolny
mgCl2/dm³

0,5
Chlor związany
mgCl3/dm³

 

Ujęcie wody
Ilość osób w rodzinie
Zbiornik hydroforowy
Wielkość zbiornika l
Wydajność pompy m³/h
Dom jednorodzinny  Tak
Inny obiekt, jaki?
Zużycie wody m³/h
 Brak pompy
Odprowadzenie zanieczyszczeń
Imię i nazwisko
Firma
E-mail
Telefon kontaktowy

* wody podziemne niechlorowane