Odżelaziaczo - odmanganiaczo - zmiękczacze

To nowoczesne urządzenia filtracyjne które usuwają ( na zasadzie wymiany jonowej )  ,żelazo, mangan , twardość wody ( węglan wapnia ) , amoniak ,  azotany i związki organiczne.

Do najczęściej używanych złóż należą :

 • Żywica jonowymienna 225 NaF
 • Ecomix A
 • Ecomix C
 • Crystal Right CR-100
 • Crystal Right CR-200
 • Pure Resing PA 202
 • Lewatit S 6368 A
 • Dow HP 555

Wymienione złoża muszą okresowo regenerować się roztworem solanki dlatego też wszystkie rodzaje filtrów  ( ZT)  mają sterowniki automatyczne objętościowe ( płukanie po przefiltrowaniu określonej ilości wody ) firmy Clack przodującego producenta lub chińskie bardzo dobre zmienniki BNT .

Filtry ZT składają się z :

 • Zbiornik ciśnieniowy
 • Dystrybutor centralny
 • Podsypka żwirowa
 • Odpowiednie złoże
 • Sterownik automatyczny objętościowy
 • Zbiornik solanki od 70 litrów

Filtry ZT dobierane są do indywidualnych potrzeb klienta, cena uzależniona jest od wyniku wody surowej , wydajność i użytego w nich złoża filtracyjnego oraz rodzaju sterownika. Wszystkie filtry mają atesty PZH i gwarancje.

Przykładowe ceny filtrów ZT 

ZT-10/44 OB. dla 3 - 5 osób

od 2200,00 zł do 2700,00 zł brutto

ZT-10/54 OB. dla 4 - 6 osób

od 2500,00 zł do 3100,00 zł brutto

ZT-13/54 OB. dla 5 - 8 osób

od 2800,00 do 3300,00 zł brutto