Odżelazianie

ODŻELAZIACZO – ODMANGANIACZE

odzOdżelaziaczo – odmanganiacze to urządzenia, których zadaniem jest usunięcie z wody ponadnormatywnych ilości związków żelaza i manganu. Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie powoduje wzrost jej barwy i mętności, co niekorzystnie wpływa na własności organoleptyczne. Ponadto na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady, zostawione przez mieszaniny uwodnionych tlenków żelazowych i manganowych. Usuwanie żelaza i manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które następnie są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednim złożu, które to dobierane jest w zależności od parametrów wody surowej. Do najczęściej używanych złóż należą:

 • Naturalne ( kwarcowo – dolomitowe )
 • Klarsanit
 • Filter AG
 • Birm
 • Pyrolox
 • M dox.
 • Hydroantracyt
 • Imerys/Calcite

Wszystkie wymienione złoża płukane tylko wodą.

 • Greensand Plus
 • Pyrolox Advanture
 • MTM- Syntetyczny Greensand

Złoża katalityczne regenerowane nadmanganianem potasu.

Jeżeli chcą Państwo abyśmy dobrali filtr, proszę o wypełnienie kwestionariusza doboru urządzeń i wysłanie go do nas.

FILTRY ( odżelaziaczo – odmanganiacze )

L.P.TYPRodzaj głowicyWielkość zbiornikaWydajność min-max* (m³/ h )
1.A - 10automatyczna10” x 54”0,60 ÷ 0,75
2.A – 13automatyczna13” x 54”0,90 ÷1,30
3.A – 14automatyczna14” x 65”1,00 ÷ 1,50
4.A – 16automatyczna16” x 65”1,30 ÷ 2,00
5.A – 21 automatyczna21” x 60”2,70 ÷ 3,30
6.A – 24automatyczna24” x 69”3,00 ÷ 4,50
7.A – 30automatyczna30” x 72”4,50 ÷ 6,70
8.A - 36automatyczna36” x 72”7,50 ÷ 10,00
9.A - 42automatyczna42” x 78”10,50 ÷ 13,50
Na zamówienie filtry o przepływach do: 50 m³/ h

A - 10/R (sterowanie ręczne)

1590,00 zł brutto

Odżelaziacz A-13 R

1890 zł brutto

MR-150 (sterowanie ręczne)

2150,00 zł brutto

MR-300 (sterowanie ręczne)

3100,00 zł brutto

A-10/C (głowica automatyczna)

od 500,00 USD + 23 % vat w zależności od rodzaju sterownika

A-10C Clack (sterowanie automatyczne)

od 500,00 USD + 23% VAT sterownik amerykański czasowy