Złoża filtracyjne

Złoża filtracyjne do odżelazienia wody

Naturalne (kwarcowo-dolomitowe) 1 LITR

4,50 zł + VAT 23%

Hydroantracyt 50 LITRÓW

40 EURO opak.

Birm 28,3 LITRY

73,00 USD + VAT 23% opak.

Greensand (złoże katalityczne) 14,1 LITRY

78,00 USD + VAT 23% opak.

Greensand Plus 14,1 LITRY

48,00 USD + VAT 23% opak.

Defeman 27 LITRÓW

115 EURO opak.

Złoże Cryatal Right CR 100 opakowanie 28,3 l / 22,6 kg

304,00 USD netto

Żywice jonowymienne do usuwania z wody

Twardości worek 25 LITRY jonit Indion 225 NaF

70,00 USD + VAT 23%

Azotanów worek 25 LITRY

199,00 USD + VAT 23%

Amoniaku worek 28,30 LITRY

299,00 USD + VAT 23%

Organiki worek 25 LITRY

320,00 EURO + VAT 23%

Węgiel aktywowany

Organosorb 10 worek 50 LITRÓW

88,00 EURO + VAT 23%